SCDPP نسل جديد: January 2006

سه‌شنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۸۴

چند مصاحبه از سال هاي گذشته

بخشی از مصاحبه های قدیمی :

آزادي دبير و سخنگوي جبهه دموکراتيک ايران به قيد وثيقه 100 ميليون توماني
22.12.2003

حسن زارع زاده دبير و سخنگوي جبهه دموکراتيک ايران روز 8 تيرماه سال جاري در جلسه اي که به همراه سعيد کلان، علي سرمدي و حسين خسرواني به منظور برنامه ريزي براي تظاهرات 18 تيرماه تشکيل داده بودند، دستگير و پس از گذراندن 4 ماه در زندان انفرادي به قيد وثيقه آزاد شد. او در گفت وگو با ليلي صدر از راديو فردا در مورد چگونگي دستگيري و شرايط زندان گفته است.
حسن زارع زاده: من بيشتر از 4 ماه در سلول انفرادي زندان اوين بودم در اختيار وزارت اطلاعات بودم.
ل. ص.: شرايط آزادي شما چه بود؟
حسن زارع زاده: شرايط آزادي من صد ميليون تومان وثيقه بود که از ابتدا دادگاه انقلاب براي بنده وثيقه را تعيين کرده بود اما در نظر نداشتند که آزادم کنند بلکه اول کارهاي تحقيقاتشان را انجام دادند و مراحلي که خودشان مي خواستند و باب ميل خودشان بود طي شد، آن موقع اطلاع دادند به خانواده من که مي توانند با سپردن وثيقه موجبات آزادي من را فراهم کنند. آن زمان هم که قرار وثيقه صادر شد قصد آزادي من را نداشتند. تنها کاري که مي خواستند بکنند اين بود که در پرونده بنده ثبت نشود که قرار است من بازداشت شوم. باز اين تصميماتي هم که وزارت اطلاعات مي گيرد، يا دادگاه انقلاب مي گيرد همه اش روي حساب و کتاب است و به هر حال براي خودشان مي برند و مي دوزند و تصميم مي گيرند در مورد افراد.
ل. ص.: برايتان ممکن است که از شرايط زندان برايمان بگوييد؟
حسن زارع زاده: شرايطي که من در زندان داشتم، بيشتر فضاي انفرادي و اوايلش بازجويي بود و بازجويان وزارت اطلاعات مي آمدند و با بنده در مورد تشکيل پرونده اي که داده بودند و فعاليتهايي که ما کرده بوديم، پرسش مي کردند. که بنده شديدا به خاطر دستگيري غيرقانونيشان جواب نمي دادم و اعتراض مي کردم. و مي گفتم که به خاطر اين که قرار آزادي من صادر شده اينها به هيچ وجه حق بازجويي ندارند و سعي مي کردم که به هيچ عنوان به اينها پاسخ ندهم. اوايل سعي مي کردند که خيلي راحت با بنده صحبت کنند و بنده را راضي کنند در سلول انفرادي که پاسخ بدهند اما بعدا به اعمال خشونت روي آوردند و سعي کردند که از طريق خشونت و تهديد بنده، مجبور بکنند که به اعتراف. که خوشبختانه موفق نشدند و يک مدت هم جاي بنده را عوض کردند و در جاي بدتري قرار دادند، به ضرب و شتم روي آوردند ولي موفق نشدند اطلاعاتي بگيرند. يک مدتي بلاتکليف بودم تا اين که خانواده من اقدام کردند براي سپردن وثيقه.
ل.ص: از دانشجوها کسي را ديديد آن مدتي که زنداني بودي و از شرايطشان چيزي مي دانيد؟
حسن زارع زاده: آن موقعي که من زندان بودم رفت و آمدها خيلي زياد بود و عده زيادي را مي بردند و مي آوردند و دائما زندانها پر مي شد و خالي مي شد. جا به جا مي شدند افراد. زماني بود که دستگيريها دائما ادامه داشت. يعني من فکر مي کنم که يکي دو ماه اول اينها دائما برنامه ريزي مي کردند که افراد فعال را و کساني را که نقش دارند در تظاهرات، در اعترضات در فعاليتهاي حقوق بشري و در فعاليتهاي ضد رژيم اينها را دستگير مي کردند و مي آوردند اينها را بازجويي مي کنند، زير فشار قرار مي دادند و مجبور به عقب نشيني مي کردند. همينطور از دوستان خود ما که با بنده دستگير شده بودند، آنجا ما بعضي مواقع صدايشان را مي شنيديم و همينطور مهندس طبرزدي دبير کل جبهه دموکراتيک ايران که يک مدتي هميشه در قسمت 209 وزارت اطلاعات بود و بنده هم در همان بند بودم و سلول انفرادي و يکي دوبار هم صداي ايشان را شنيدم.
ل. ص. : الان جريان پرونده شما چي هست؟
حسن زارع زاده: در حال حاضر پرونده من در دادگاه انقلاب باز هست.از سالهاي گذشته هم من چند مورد بازداشت داشتم از جمله در کوي دانشگاه که دو ماه در زندان توليد وزارت اطلاعات بودم زير نظر دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات. بعد از آن 5 ماه در سلول انفرادي 59 سپاه بودم. دوباره 3 ماه در 209 و سپس انتقال دادند بنده را 3 ماه سه ماه و نيم به بند عمومي که پيش دانشجويان بودم، دوستان دانشجو در سال 70. مدت زيادي در سلولهاي انفرادي بودم. پرونده هايي در دادگاه انقلاب دارم. فقط يک مورد محکوميت داشتم. در سال 79 بود که يک سال بود که آن هم تبديل شد به حدود 7 ماه 8 ماه زندان با 4 يا 5 ماه زندان تعليقي. مابقي پرونده هاي من همچنان باز است و منتظرم که دادگاه انقلاب در مورد پرونده هاي من تصميم گيري بکند.

صدا
لينك اصلي


---------------------------------------------------------------------------

درخواست خانواده‌هاي زندانيان سياسي و عقيدتي از نماينده ويژه سازمان ملل براي رسيدگي به وضعيت نزديکان در بند
Published: 2003-11-10


سياوش اردلان (راديوفردا): سفر شش روزه نماينده ويژه سازمان ملل در امور آزادي بيان و عقيده به ايران، يک روز ديگر به پايان خود باقي دارد. در اين مدت آقاي آمبئي ليگابو با شماري از خانواده هاي زندانيان سياسي و فعالين اصلاح طلب مطبوعاتي و دانشجويي ملاقات کرد.
شيرين فاميلي (راديوفردا): خانواده هاي زندانيان سياسي و عقيدتي، از طيف هاي مختلف، با آقاي ليگابو، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر آزادي عقيده و بيان ملاقات کردند. از جمله خانواده هاي عباس عبدي، دکتر هاشم آغاجري، رضا عليجاني، ايرج جمشيدي، تقي رحماني، اکبر گنجي، سيامک پورزند و حشمت الله طبرزدي، احمد باطبي، دکتر فرزاد حميدي، حسن زارع زاده، امير عباس قلي نژاد و نيز برخي از مادراني که فرزندان شان ناپديد شده اند، از جمله مادر شهرام نيکخواه.
در اين ديدار، خانواده هاي زندانيان سياسي و فعالان دانشجويي، از نحوه بازداشت همسران، پدران و يا فرزندانشان و وضعيت نگهداري آنها در زندان و نحوه برخورد قوه قضاييه با پرونده آنان، با گزارشگر ويژه آزادي بيان و عقيده سازمان ملل گفتگو کردند و خواهان رسيدگي به وضعيت آنان و بازديد آقاي ليگابو از محل بازداشت زندانيان شدند.
خانم نرگس محمدي، همسر تقي رحماني، از بازداشت شدگان ملي – مذهبي، پس از ديدار با نماينده سازمان ملل، در مورد مسائلي که با آقاي ليگابو مطرح کرده اند، به خبرنگاران گفت: خانواده هايي بودند که فرزندانشان شکنجه شده بودند، که تمام شکنجه ها را براي ليگابو توضيح دادند. وابستگان برخي از زندانيان سياسي، از طيف سياسي – عقيدتي جبهه دمکراتيک و جبهه متحد دانشجويي، از جمله پدر دکتر فرزاد حميدي، به گزارشگر ويژه سازمان ملل گفت: فرزندم را تا کنون سه بار بازداشت کردند، قفسه سينه او را شکستند و هم اينک نيز او در بند جنايتکاران در زندان قصر به سر مي برد. برخي از خانواده هاي زندانيان سياسي نيز عکس هايي از آثار شکنجه و ضرب و شتم وابستگان زنداني خود را نيز به آقاي ليگابو ارائه دادند.
نماينده ويژه سازمان ملل در امور آزادي بيان و عقيده، ضمن همدردي با خانواده هاي زندانيان سياسي، ابراز اميدواري کرد که امروز، يکشنبه، بتواند با زندانيان سياسي و عقيدتي در زندان ملاقات و گفتگو کند.

صدا
لينك اصلي--------------------------------------------------------------------

تبريك يك سناتور آمريكائي به خانم شيرين عبادي براي دريافت جايزه صلح نوبل و حمايت از حسن زارع زاده
Published: 2003-10-24


شرين فاميلي (راديوفردا): سناتور سم براون دريافت جايزه نوبل صلح را به خانم شيرين عبادي تبريك گفت.
سناتور سم براون بك در سناي آمريكا اعطاي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي را تبريك گفت. سناتور براون بك به همتايان خود گفت مايلم توجه همكارانم را به مسئله اي كه براي جهان بسيار مهم است جلب كنم. جايزه اي كه در گذشته به دالائي لاما، به مارتين لوتركينگ و به نلسن ماندلا اعطا شده بود، امسال به بانوئي داده شده است كه از چهره هاي برجسته مدافع حقوق بشر در ايران است.
سناتور براون بك گفت: اين مسئله مهم است چرا كه شيرين عبادي از كشوري است كه از تروريسم حمايت مي كند. حقوق بشر را مراعات نمي كند و روحانيون حاكم بر اين كشور اجازه مشاركت مردم در اداره امور جامعه را نمي دهند. وي افزود: شيرين عبادي براي حقوق دانشجويان و فعالان سياسي به شيوه مسالمت آميز مبارزه كرده است و بهاي آن را به صورت حبس و ديگر آزار و اذيت هاي پرداخته است. سناتور براون بك گفت به شيرين عبادي و به مردم ايران به خاطر مبارزه شان براي آزادي، دمكراسي و حقوق بشر و مبارزه شان عليه روحانيوني كه حيثيت انساني آنها را زير پا گذاشته اند، تبريك مي گويم. وي گفت: شيرين عبادي براي حقوق كودكان مبارزه كرده و چهارسال گذشته را صرف تحقيق در باره حمله نيروهاي امنيتي به تظاهرات دانشجويان كرده است. شيرين عبادي وكيل خانواده عزت ابراهيم نژاد است كه در جريان ناآرامي هاي دانشجوئي چهارسال پيش كشته شد.
سناتور براون بك گفت در ايران ناراضياني هستند كه فكر مي كنم بايد شناخته شوند. كساني كه بي دليل در حبس اند. حسن زارع زاده اردشير، دانشجوي 25 ساله يكي از آنهاست. اينان خواستار زندگي مسالمت آميز و آرام هستند ولي متاسفانه به خاطر اين خواسته هاي خود به زندان مي افتند و مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند و كشته مي شوند.
وي افزود: در ايران به تغييرات بنيادي نياز است و شماري از ايرانيان خواستار انجام همه پرسي زيرنظر نهادهاي بين المللي شده اند. اعطاي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي پذيرش جنبش حقوق بشر و دمكراسي در ايران است.

لينك اصلي به همراه متن كامل


----------------------------------------------------------------------------


دستگيري شماري از فعالان دانشجويي در پي تظاهرات ضد حكومتي ايران
Published: 2003-06-20

در تهران سازمان نيروهاي بسيج، روز پنجشنبه در بيانيه اي اعلام كرد از نظام اسلامي دفاع خواهد كرد. به گزارش ايرنا در اين بيانيه، كساني را كه در روزهاي اخير به تظاهرات و اعتراضاتي عليه جمهوري اسلامي دست زده اند، مزدوران واشنگتن ناميدند و قول ميدهد از نظام مقتدر اسلامي و دستاوردهاي آن دفاع كند. خبرگزاري رويتر گزارش مي دهد كه در تهرانپارس، پليس ضد شورش در چهارراهها مستقر شده است و لباس شخصيها و بسيجيها، سرنشينان اتومبيلها را بازرسي مي كنند. جبهه دموكراتيك ايران در بيانيه اي اعلام كرد كه در جريان تظاهرات دانشجويي در تهران، تعدادي از فعالان آن دستگير شدند. ابراهيم پور، رسولزادگان، اكبر خوانساري، رضا جباري، اميرفرشاد ابراهيمي و حسن زارع زاده اردشير، از جمله آنان هستند.

صدا

-----------------------------------------------------------------

دستگيري 13 تن از فعالان دانشجويي به علت فعاليت براي برگزاري سالگرد 18 تير
13.05.2003

فريبا مودت (راديو فردا): جبهه دموكراتيك ايران از تشكل هاي دانشجويي غيررسمي با انتشار اطلاعيه اي اعلام كرد در روزهاي گذشته بيش از 10 تن از فعالان اين جبهه در كرج دستگير شده اند. حسن زارع زاده، دبير تشكيلات جبهه دموكراتيك ايران و سخنگوي جنبهه متحد دانشجويي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد:
حسن زارع زاده: در حدود سه چهار روزپيش جلسه اي در كرج توسط دوستان تشكيل شده بود كه عده اي از فرهنگيان، معلمان و جوانان مبارز در آن شركت كرده بودند. بعد از گذشت چند دقيقه، ماموران اداره اطلاعات تمام كساني كه در اين جلسه حضور داشتند دستگير كردند و شبهاي بعدش هم دو نفر ديگر از اعضاي جبهه دموكراتيك ايران را بازداشت كردند در منزل شخصي شان وشب گذشته هم آخرين بازداشتي آقاي ساران بود. تابحال آماري كه بدست ما رسيده علاوه بر امير ساران، آقايان اسد شقاقي، بيات، صدرنيا، طبسي و چند نفر ديگر هستند.
گلناز اسفندياري (راديو فردا): تا بحال چند نفر مجموعا دستگير شده اند.
حسن زارع زاده: تا بحال سيزده نفر بازداشت شده اند ضمنا آقاي بابك عادل كه عضو جبهه مشترك دانشجوي هم هست به منزل ايشان هم مراجعه شده و خواستند كه بازداشت كنند اما ايشان به موقع از منزل خارج شده و الان تحت تعقيب هست.
گ.ا.: گفتيد از اداره اطلاعات اين ها را بازداشت كردند، به چه علت؟
حسن زارع زاده: من فكر مي كنم چندتا دليل اساسي وجود دارد. يكي اينكه با توجه به اينكه اين جلسه در كرج بوده و يكسري از نيرو ها هم در كرج هستند، مدتهاست كه در كرج يكسري سازماندهي و فعاليت هايي مي شده و يك تمركز اساسي در آنجا وجود داشته در مورد فعاليت هاي آزاديخواهانه كه مدتها بود اين فعاليت ها زير نظر بود و بخاطر اين كه دامنه دارتر و گسترده نشود در اين شرايط، سعي كردند كه اين فعاليت ها را از هم بپاشند. بخصوص كه ما داريم به 18 تير ماه نزديك مي شويم. همه اين افرادي كه بازداشت شده اند، از دست اندركاران تظاهرات 18 تير هستند و تلاش زيادي براي تبليغات 18 تير مي كردند.
گ.ا.: و رسما چه دليلي اعلام شده يا چه اتهاماتي عليه اين افراد مطرح شد؟
حسن زارع زاده: از اتهامات اينها ما اطلاع دقيقي نداريم هنوز به خانواده آنها اطلاعي در اين مورد داده نشده.

صدا

لينك اصلي

-----------------------------------------------------------------

محكوميت دانشجويان فعال سياسي، از ديد يك سخنگوي جبهه متحد دانشجوئي
2003-04-29

ماه منير رحيمي (راديوفردا): جبهه متحد دانشجوئي ايران با صدور اطلاعيه‌اي اعلام کرد مهدي بني‌عامريان، عضو شوراي مرکزي اتحاديه دانشجوئي دانشگاه آزاد و از موسسان اين اتحاديه، به يک سال زندان محکوم شد و اين حکم به تائيد دادگاه تجديدنظر رسيد و قطعيت يافت. بني‌عاميريان عضو فعال آن جبهه و عضو شوراي نويسندگان روزنامه گزارش روز، اولي روزنامه جنبش مستقل دانشجوئي ايران بود. وي در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي محاکمه شد و در بند 3 زندان اولين زنداني است. بني‌عامريان، پيشتر هم بازداشت شده بود. حسن زارع‌زاده اردشير، سخنگوي جبهه متحد دانشجوئي در مصاحبه با راديوفردا مي‌گويد:
حسن زارع زاده اردشير (سخنگوي جبهه متحد دانشجوئي): آقاي بني‌عامريان، سال گذشته در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شد و به زندان محکوم شد و پرونده وي به دادگاه تجديدنظر رفت و محکوميت وي قطعي شد. بني‌عامريان به زندان اوين در بند سه منتقل شد.
م.م.ر.: به چه اتهامي؟
حسن زارع‌زاده: اتهام ايشان قيام عليه امنيت کشور و توهين به مسئولين نظام و تبليغ عليه نظام عنوان شده و اتهامات متعددي است که در باره ساير زندانيان سياسي هم مطرح مي‌شود. ايشان جزو دست‌اندرکاران حرکت‌هاي دانشجوئي در چندسال اخير بود و همينطور عضو شوراي نويسندگان روزنامه گزارش روز؟
م.م.ر: آيا در روزنامه گزارش روش ايشان چيزي نوشتند که استناد اين اتهام‌شان بوده؟
حسن زارع زاده: اصولا، به نيروهاي مثل ايشان اتهاماتي در باره مسائل مطبوعاتي نمي‌زنند. اتهامات آنها را درحد اقدام عليه امنيت ملي و اتهاماتي از اين قبيل محدود مي‌کنند. ولي ايشان درگزارش روز مطالب زيادي را چاپ مي‌کردند يا مي‌نوشتند.
م.م.ر: به جز عامريان، از گروه‌هاي جبهه دمکراتيک ايران عده ديگري هم بازداشت هشتند؟
حسن زارع زاده: بله، از جبهه متحد دانشجوئي و جبهه دمکراتيک ايران نيروهاي بسيار زيادي الان در زندان هستند. البته دو تن از آنها به مرخصي آمدند، يعني آقاي منوچهر محمدي و آقاي احمد باطبي و آنهائي که در زندان هستند عبارتند از: آقاي اکبر محمدي، مهرداد لهراسبي، اميد عباسقلي‌نژاد، کيانوش سنجري. کورش سحتي، که اخيرا بازداشت شد به پنج سال زندان محکوم شده. وي عضو شوراي مرکزي جبهه متحد دانشجوئي هم هست. ضمنا به آگاهي‌تان برسانم که آقاي رضا عاملي، که يکي از متهمين اصلي پرونده گروه مهدويت هست، در زندان لب‌هاي خود را دوخته در اعتراض به وضعيت پرونده خودش و مي‌گويد از آنجا که آقاي رازيني، مديرکل سابق دادگستري تهران، رضايت خودش را اعلام کرده و آقاي ميلاني که به اعدام محکوم شده بود، متهم اصلي پرونده بود، فوت کرده، شرايطي که براي ايشان در زندان به وجود آمده و اين پرونده قضائي براي او قابل قبول نيست و به خاطر همين دست به اين اقدام زده.

صدا
لينك اصلي

--------------------------------------------------------------------

اعصاب غذاي عضو زنداني شوراي مركزي تشكل غير رسمي جبهه دمكراتيك ايران
25
January
2003

جبهه دمكراتيك ايران، يك تشكل غيررسمي دانشجوئي، خبر داد كه اميد عباسقلي نژاد، از اعضاي شوراي مركزي اين تشكل، كه از 18 تيرماه تاكنون در زندان به سر مي برد، دست به اعتصاب غذا زد. حسن زارع زاده، سخنگوي جبهه دمكراتيك ايران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد دليل اعتصاب غذاي او اين است كه از حدود 40 روز پيش او را از بند سه به بند هفت، كه بند مواد مخدر در زندان اوين است منتقل كرده اند و به او گفته شده است كه اين انتقال به خاطر جو سازي در بند سه صورت گرفته و قرار بود بعد از يك ماه تمام شود. وي مي افزايد در بند سه زندان اوين زندانيان دانشجو و برخي سياسيون از جمله ناصر زرافشان و مهندس حشمت الله طبرزدي، و دانشجوياني نظير احمد باطبي، منوجهر محمدي و اكبر محمدي نگهداري مي شوند و عباسقلي نژاد هم قبلا در همين بند بود. وي مي گويد عباسقلي نژاد در جريان سومين سالگرد حمله پليس به خوابگاه هاي كوي دانشگاه در 18 تيرماه، در اطراف ميدان انقلاب تهران دستگير شد و به جرم عضويت در جبهه دمكراتيك ايران و فعاليت در راه اندازي تجمعات، به سه سال ودوماه زندان محكوم شد و حكم او در دادگاه تجديدنظر نيز تائيد شده است.

صدا

------------------------------------------------------------------

احكام حبس براي فعالان سياسي جبهه دمكراتيك، از ديد دبير كميته دفاع از زندانيان سياسي ايران
10
January 2003


حسين زارع زاده، دبير كميته دفاع از زندانيان سياسي و سخنگوي جبهه متحد دانشجوئي، و عضو شوراي مركزي جبهه دمكراتيك، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد علت اينكه روز چهارشنبه به دادگاه احضار شد، گفتگوئي در باره مواضع رهبر جمهوري اسلامي در باره عملكرد دانشجويان و اعتراضات دانشجوئي اخير بود. وي مي افزايد اتهاماتي نظير اقدام عليه امنيت كشور و توهين به مسئولين نظام براي وي مطرح شد. وي مي گويد در مصاحبه هاي خود گفته بود مواضع رهبر جمهوري اسلامي باعث مي شود كه ميدان عمل به نيروهاي محافظه كار داده شود تا با دانشجويان برخورد كنند.
زارع زاده مي افزايد: كيانوش سنجري، از فعالان اصلي جبهه دمكراتيك ايران روز سه شنبه 17 ديماه به دادگاه انقلاب احضار شد و حكم 5 سال زندان به وي ابلاغ شد ولي ظاهرا دادگاه وي را قرار وثيقه 50 ميليون توماني روانه زندان اوين كرد و در صورتي كه با قرار وثيقه آزاد شود، مي تواند تا روز دادگاه تجديدنظر بيرون از زندان باشد. سنجري در برنامه هاي جبهه به صورت فعال حضور داشت و اتهام وي فعاليت درگروه طبرزدي و مصاحبه با راديوهاي بيگانه است. مهندس حشمت الله طبرزدي شش ماه است در سلول انفرادي زندان اوين به سر مي برد و در اختيار دادگاه انقلاب است و ظاهرا قوه قضائيه قصد دارد وضعيت او را مبهم نگه دارد.
زارع زاده مي گويد دوستان او به اتهام هاي اقدام عليه امنيت كشور، تبليغ عليه نظام يا توهين به مسئولان جمهوري اسلامي، به حبس هاي سنگين محكوم شدند: عباسقلي نژاد سه سال و دوماه، فخرآور 8 سال، كهن داني 6 سال، صحتي و مبين و ديگران نيز محاكمه شدند. وي مي افزايد كه نمي داند دادگاه انقلاب در باره خود او و ديگران چه تصميمي خواهد گرفت.

صدا

--------------------------------------------------------------


اطلاعيه جبهه متحد دانشجوئى در باره اعتصاب غذاى مهرداد لهراسبى، دانشجوى زندانى
FRI 29 November 2002

جبهه متحد دانشجوئى، يک تشکل دانشجوئى غير رسمى در ايران، در اطلاعيه اى از اعتصاب غذاى مهرداد لهراسبى خبر داد. لهراسبى از بازداشت شدگان ناآرامى هاى دانشجوئى تيرماه ١٣٧٨ است که تاکنون در زندان اوين به سر مى برد. جبهه متحد دانشجوئى نوشت مهرداد لهراسبى از روز يکشنبه دست به اعتصاب غذاى نامحدود زده است. حسن زارع زاده، سخنگوى جبهه متحد دانشجوئى، در مصاحبه با راديوآزادى مى گويد: دليل اعتصاب غذاى لهراسبى بنا به گفته خود او اين است که روند دادرسى پرونده وى ناعادلانه بود. وى تشکيل يک دادگاه با حضور وکيل و هيات منصفه در يک شرايط عادلانه را درخواست کرده است و معترض است به اينکه مدت بسيار زيادى در زندان بوده و مى خواهد يا به او مرخصى داده شود يا آزادى اش اعلام شود. وى مى گويد لهراسبى به هيچ عنوان حاضر نيست درخواست عفو کند.

صدا

-------------------------------------------------------

اظهارات سخنگوى کميته دانشجوئى دفاع از زندانيان سياسى: فراخوان آزادى دانشجويان زندانى
TUE 24 September 2002


بعضى از دانشجويان با اعتراض به نامه آيت الله موسوى خوئينى ها، نماينده مجلس، به رئيس قوه قضائيه، و تشکر وى از آيت الله شاهرودى به خاطر آزادى دانشجويان زندانى، آقاى خوئينى ها را متهم کردند که چشمان خود را به روى حقيقت بسته است. حسن زارع زاده، سخنگوى کميته دانشجوئى دفاع از زندانيان سياسى در مصاحبه با راديوآزادى مى گويد: در صحبت ها و نامه خوئينى زندانيان دانشجو به چند نفر محدود شده اند. آقاى خوئينى ها در مصاحبه خود از دو نفر يعنى از افشارى و اکبر محمدى اسم بردند و تقاضاى آزادى اين دو نفر را کردند. بحث اصلا بحث دانشجويان زندانى صرفا نيست بحث، بحث محکومين حوادث ١٨ تير است و قبلا هم ديديم قوه قضائيه قول آزادى آانها را داد و يک عده از آنها که بعضى هاشان دانشجو نبودند، آزاد شدند. وى مى افزايد: تبليغاتى که اينها راه مى اندازند به اين خاطر است که مى خواهند از نام دانشجو بهره بردارى بکنند. وى مى افزايد هزار نفر در سالگرد ١٨ تير امسال دستگير شدند و درست است که قوه قضائيه سريعا شروع کرد به آزادکردن اينها و به جز تعداد انگشت شمارى در زندان نماندند. وى مى گويد تعداد دانشجويان زندانى بين ١٠ الى ٢٠ نفر هستند ولى در شهرستان ها هم تعدادى زندانى هستند.

صدا-----------------------------------------------------------------

دبير کميته دانشجوئى دفاع از زندانيان سياسى بازداشت شد: مصاحبه با حسن زارع زاده قبل از بازداشت
MON 6 May 2002


حسن زارع زاده، دبير کميته دانشجوئى دفاع از زندانيان سياسى بازداشت شد. اين کميته اخبار مربوط به زندانيان فراموش شده جمهورى اسلامى را که به هيچ يک از جناح هاى هيات حاکمه وابسته نيستند را در اينترنت منتشر مى کند. وى يک روز پيش از بازداشت خود در مصاحبه اى با راديوآزادى فشرده اى از پرونده هاى برخى از زندانيان سياسى را باز گو کرد. وى مى گويد در ملاقات با زندانيان سياسى در تهران و شهرستانها در باره شرايط ناگوار آنها، از جمله شکنجه و بازداشت و سوء تغذيه گزارش هائى تهيه کرد.
سياوش اردلان

---------------------------------------------------------------

اعتصاب غذاى يک دانشجوى زندانى ١٩ ساله
FRI 8 March 2002


حسن زارع زاده، دبير کميته دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى در مصاحبه با راديوآزادى مى گويد دانشجوى ١٩ ساله، مهدى سنجرى، پس از بازداشت در زندان
۵
٩ سپاه، به بند يک ويژه جوانان زندان اوين منتقل شده است که زير بند سه دانشجويان است. وى مى افزايد در اين بند افرادى نگهدارى مى شوند که به جرايمى نظير شرارت و اعتياد محکوم شده اند و وقتى افراد سياسى به آن بند فرستاده مى شوند، در آنجا مورد آزار و اذيت قرار مى گيرند. وى مى افزايد دانشجوى مذکور در اثر فشار هاى وارده يک هفته است که دست به اعتصاب غذا زده است و خواستار انتقال به بند سه دانشجويان شده است. وى مى گويد دليل ديگر اعتصاب غذاى او "روند ناعادلانه دادرسى" است. سنجرى در مراسم سالگرد قتل هاى زنجيره اى دستگير شده است. وى در اين مصاحبه اسامى چند دانشجوى ديگر وابسته به "جبهه دمکراتيک" را که بازداشت شده اند و ازمحل بازداشت آنها خبرى در دست نيست. وى مى گويد حشمت الله طبرزدى دو هفته پيش از زندان با منزل خود تماس تلفنى کوتاهى داشت.

صدا

-----------------------------------------------------------------

بازجويى در بانک: روايت يک عضو شوراى مرکزى جبهه متحد دانشجويى از بازداشت خود در تهران - راديو آزادي
FRI 21 December 2001


حسن زارع زاده، يک عضو شوراى مرکزى جبهه متحد دانشجويى، در مصاحبه با راديوآزادى از بازداشت و بازجويى چند ساعته خود سخن مى گويد. زارع زاده به راديوآزادى مى گويد: هنگامى که براى رسيدگى به موجودى حسابى که براى دريافت اعانه به نفع زندانيان سياسى گشوده است، به بانک تجارت مراجعه کرد، جمعى از ماموران دايره حفاظت بانک و وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى او را مورد بازداشت و بازجويى قرار دادند. وى مى گويد ماموران مى خواستند بدانند هدف از افتتاح حساب بانکى براى جمع آورى اعانه به نفع از زندانيان سياسى کمک به چه کسانى است و چه کسانى در افتتاح اين حساب دست دارند. زارع زاده مى گويد ماموران وزارت اطلاعات به او گفتند که موجودى حساب "مصادره" مى شود ولى مى افزايد مطمئن نيست که حق برداشت وى از اين حساب به کلى مسدود شده باشد. زارع زاده در مصاحبه با راديوآزادى مى افزايد در باره ميزان موجودى کنونى اين حساب بانکى به وى اطلاع دقيقى داده نشد، اما ماموران اطلاعاتى که وى را تحت بازجويى قرار دادند، فهرستى از مبالغ واريز شده به اين حساب چاپ کرده بودند که نشان مى داد طى ده روز، کمک هاى زيادى به اين حساب شده بود.

صدا
-------------------------------------------------------------


پنجشنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۴


حسن زارع زاده اردشیر در پی احضار اش به دادگاه انقلاب : خروج من از کشور یک فعل سیاسی بود

دادگاه انقلاب اسلامی روز سه شنبه علیرضا علوی‌تبار را به سبب تحلیلی در باره عواقب سیاسی نظامی گری، در دفتر حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی که در یزد انتشار یافت به جرم توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 15 ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. این دادگاه همچنین حسن زارع‌زاده اردشیر، روزنامه‌نگار و مسئول کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی که در خارج از کشور به سر می برد را نیز احضار کرد. وی در مصاحبه با رادیوفردا می گوید به خاطر آنکه به هفت سال حبس محکوم شده است و پرونده های دیگر نیز دارد، از ایران خارج شد. وی می افزاید دادگاه انقلاب اسلامی با وارد ساختن فشار بر خانواده، می کوشد از فعالیت سیاسی او در خارج از کشور جلوگیری کند. وی می افزاید در ده سالی که از فعالیت سیاسی او می گذرد، تنها یک بار به مدت یک سال در زندان به سر برده است. (rm) صدا (wma) صدا [ 3:13 mins ]
در ماه‌های اخیر روند احضار فعالان دانشجوئی و فعالان سیاسی به دادگاه انقلاب اسلامی افزایش یافته است. شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامیتهران رضا علوی‌تبار فعال و تحلیلگر سیاسی را به 15 ماه حبس تعلیقی محکوم کرد و حسن زارع‌زاده اردشیر، مسئول کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسیرا در حالیکه در خارج از ایران به سر می‌برد، به دادگاه احضار کرد.

شیرین فامیلی (رادیوفردا): درپی افزایش احضار فعالان سیاسیو روزنامه‌نگاران به دادگاه و صدور احکام سنگین برای آنها، روز سه شنبه اعلام شد کهدادگاه انقلاب تهران، علیرضا علوی‌تبار فعال سیاسی را به 15 ماه حبس که بهمدت سه سال معلق خواهد شد، محکوم کرد. علوی‌تبار اخیرا تحلیلی در باره نظامی‌گری وعواقب آن در دفتر حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی ارائه کرد که در نشریه‌ای در یزد بهچاپ رسید. اتهام علوی‌تبار توهین به رهبر جمهوری اسلامی ذکر شده است.
دادگاه انقلاب اسلامی تهران همچنین حسن زارع‌زاده اردشیر،روزنامه‌نگار و مسئول کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی را نیز احضار کرد.آقای زارع‌زاده اردشیر در مصاحبه با رادیوفردا می‌گوید در این احضاریه بر خلاف سابقحتی محلی برای درج دلیل احضار وجود ندارد ولی به نظر می‌رسید احضار او به دلیلپرونده‌هائی است که از قبل در دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه مطبوعات داشتهاست.

حسن زارع‌زاده اردشیر (مسئول کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیانسیاسی): مجموعه پرونده‌های من در دادسرای انقلاب اسلامی در ارتباط بافعالیت‌های دانشجوئی، مطبوعاتی و حقوق بشری است که در طی ده‌ سال گذشته انجام گرفتهو تنها یکبار در سال 1379 این پرونده‌ها منجر به صدور حکم یک سال زندان شد که پس ازطی یک سال زندان من آزاد شدم و مجددا بهمن سال گذشته به هفت سال حبس تعزیری و پنجسال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدم ولی به هرحال دلیل این احضار مشخص نیست.

ش.ف.: احضار حسن زارع‌زاده اردشیر به دادگاه انقلاب اسلامیدر حالی است که او مدتی است در خارج از کشور به سر می‌برد و می‌گوید در غیاب افرادیمثل او، فشار بر خانواده‌های آنها در ایران افزایش یافته است.

حسن زارع‌زاده اردشیر: خروج من از کشور هم یک فعل سیاسیبود، چرا که 7 سال زندان با وجود پرونده‌های باز دیگر را در یک تصمیم‌گیری در میانهمکارانم به صلاح ندیدیم. فشارها بیشتر بر روی خانواده است و همینطور تلاش می‌کنندبا این فشارها ما را در خارج از کشور مجبور کنند که فعالیت‌های خود را کم کنیم. درهمین ارتباط و در مورد خود ما هم کمیته‌ دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی شاهداحضار و محکوم شدن تعدادی از اعضای خود در ماه‌های گذشته بوده، از جمله سعیدکلانکی، دبیر سابق کمیته و خانم شیوا نظراهالی که یک سال حبس تعلیقیمحکوم شد.

ش.ف.: حسن زارع‌زاده اردشیر، سخنگوی سابق جبهه دانشجوئی،سردبیری چند نشریه هفتگی را بر عهده داشت و به دلیل فعالیت‌های دانشجوئی به ویژه درتظاهرات کوی دانشگاه در سال 1378 از دانشگاه اخراج شد.

شنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۴


اولين تجربه من در وبلاگ

دنياي وبلاگ براي جوانان ايراني فضاي نفس كشيدن است. هر روز شاهد ايجاد وبلاگ هاي مختلفي در ايران هستيم كه در موضوعات سياسي اجتماعي فرهنگي و... روز به روز مي شوند. من از چند سال قبل در فكر راه اندازي يك سايت اينترنتي شخصي براي درج نوشته هاي خودم بودم و حتي يك بار سايتي به نام ( Zarezadeh دات كام ) را به كمك يكي از دوستانم در ايران – كه صاحب يك شركت كامپيوتري است- راه اندازي كرديم اما هيچ گاه خبر و نوشته اي به روي آن نرفت. دليل اصلي اين موضوع در گرفتاري ها و مشغوليت هاي سياسي ، مطبوعاتي و حقوق بشري خلاصه مي شد. چرا كه هميشه ديدگاههاي من در رسانه هاي نوشتاري ، شنيداري و ديداري پخش مي شد و با توجه به مشغوليت هاي زياد و در اختيار جمع بودن فرصت آن را نيافتم و اقدامات مقطعي من به جايي نرسيد. تصور مي كردم اگر انرژي ام در راستاي اهداف جمع و گروه فعالان اجتماعي قرار بگيرد بازدهي بيشتري خواهد داشت تا اينكه اقدامي فردي را انتخاب كنم.

با اين حال همچنان خلاء يك رسانه آزاد را براي خود احساس مي كنم و همين خواست دروني من مي شود تا ناچار به راه اندازي اين وبلاگ باشم. اميدوارم بي غرض، صادقانه و بدون حسد ورزي ديدگاههاي شخصي ام را به رشته تحرير درآورم.

در اين دنيا در اصل و در طول تاريخ مشاهده مي شود كه همواره بيان نظرات و ديدگاهها با شرايط و اقتضا ي زماني توام بوده و نويسندگان بدون دخالت نظر شخصي خود كمتر به نتيجه اي رسيده اند. از ديد من نظر شخصي ناشي از تجربه و دانش از هر فردي محترم و قابل تامل است و نمي شود به آن بي توجه بود اما در ابراز نظراتي كه كل يك جامعه را در بر گرفته و جنبه عمومي پيدا مي كند و يا به نوعي قالب آمار به خود مي گيرد اصل بر صلاح و نفع همه است.

متاسفانه در عرصه سياست حركت هاي گروهي يا شخصي كه سودي براي جمع مورد نظر ندارد بيشتر به چشم مي خورد و از مهمتر اينكه برخي مدعيان عرصه حقوق بشر در اين عرصه دنبال اميال و آرزوهاي خود مي گردند و يا آن را وسيله اي در راه اهداف انحصاري شان قرار داده اند. جدا از آنهائيكه خواسته و از روي آگاهي قدم بر مي دارند، هستند كسان و گروههاي كه نه مي دانند و نه آگاهند. و همين ها هستند كه قهرمانند و شجاع!
آنچه بيش از هر چيز ديگري خودنمايي مي كند حركت هاي اين قهرمانان عرصه مبارزه است كه برخي با به به و چه چه به استقبالشان مي روند تا در كنار آنها بلكه قدمي از روي خير بردارند! بي آنكه متوجه باشند قدم خير منفعت زا برايشان چه تبعاتي براي جامعه دارد و چه دستهايي كه منتظر همين خيرخواهان هستند.

با اینکه اینجا هم در امان نخواهم بود اما تلاش می کنم صادقانه و راحت بنویسم. به امید آن روز که در ایرانی آزاد همه به راحتی بنویسیم و به راحتی تنفس کنیم.

Free Blog Counter